HomeArtistsExhibitsWhat's NewBooksMapContact UsAbout Us
name@TAKAHASHI Hiromitsu : stencil

We welcome inquiries concerning availability and price.

Karasu Naki Ninjo
Zekkei Kana
Hi no Kawa
Karagoromo
Gonpachi
Suho
Senwaka
Goshoyama
Daibutsu in Flames
Minami
Meguro
*** *** *** ***
Kamakura
Narita
Gojuryo
Isshi
*** *** *** ***
Kanu
Chohi
Jiraiya
Tenjiku-Tokubei
**** **** **** ****
Taru
Yasashi
Izumi
Shiratae
**** **** **** ****
Sasashita
Aoba
Kariba
Toho
**** ****   ***
Hassaku
Otori

Iroha
Kagetori
Daido
Dragon
Tiger
Yanagi
Shinei
Bukkou
Otsutomo
Sadato Muneto
Kokaji
Kumiuchi
Shirogane
Benten
Hachiman
Yayoi
Aioi
Shirayuri
Nara
Hakkenden
Hakkenden
Yoshida
Wakamiya
Irie

Yamabuki

Matsukage
Kaga
Asahi
Kurogane Mine
Katabuki
Tokimune

Oguri

Shishigatani
Asahi
Suwa
Kasuga Ryujin
Hongo
Hanabusa
 
 

Tsuzuranuke

Uwanari
 

Home  |  Artists  |  Exhibits  |  What's New  |  Books  |  Map  |  Contact Us  |  About Us